ACTIEF BETROKKEN BIJ HET MAKEN VAN KEUZES

wij zijn actief betrokken bij de keuze die u maakt

In tegenstelling tot andere begrafenisondernemers, die veelal terugvallen op een op automatismen gebasseerd uitvoeren van het afscheid, zijn wij voortdurend betrokken met u in het uitzoeken van de vele mogelijkheden om zo het afscheid persoonlijk te maken. Een burgerlijk afscheid wordt steeds in samenspraak met de nabestaanden samengesteld:

 • uitkiezen van de juiste teksten
 • hulp bij het opstellen van eigen teksten
 • samenstellen van een fotoreeks die de levensloop van de overledene illustreert

  powerpoint bij afscheid
  powerpoint bij afscheid
 • uitkiezen van eender welke muziek (niet beperkt tot een muzieklijst)
 • ….

Voorbeelden van andere keuzes zijn bijvoorbeeld:

 • bijwonen van de kisting in 3 fazen
 • bijwonen van de invoer van de kist in het crematorium

  invoer met familie crematorium
  invoer met familie crematorium
 • kiezen voor een legplank in plaats van een kist

  legplank cremeren zonder kist
  legplank cremeren zonder kist
 • het koffiemaal voorafgaan door een gebed
 • een afscheidstekst op de begraafplaats
 • een muziekstuk op de begraafplaats